Bursitis achilles

Inflammation af slimsækken skyldes irritation af vævet, der medfører øget væskedannelse i de omkringliggende slimsække. Det forøgede tryk er årsagen til de smerter, som opleves ved inflammationen. Tilstanden er forårsaget af gentagne belastninger f.eks i forbindelse med udøvelse af sport eller som en arbejdsskade.

Inflammation af slimsækken kan også skyldes leddegigt og urinsyregigt.

Anatomi
Lægmusklen består af to muskler, der samles i et bredt senebånd. Senen fæster på hælknoglen, der findes en slimsæk både foran og bagpå achillessenefæstet.
Slimsækkene nedsætter trykket mod hælknoglen.

Symptomer
De almindeligste symptomer på inflammation af slimsækken er smerter ved aktivering af achillessenen ved løb og afsæt samt tryk på senefæstet på hælknoglen. Skaden medfører nedsat mobilitet og stivhed i leddet, hævelse og rødme. Smerterne tiltager ved bevægelse af leddet.

Behandling og pris